“ബാങ്കളൂർ ഡയറി”

കൊറച്ച് കാലമായിട്ടുളള ആഗ്രഹമായിരുന്നു “ബാംഗളൂർ” അത് തീർന്ന് കിട്ടി… ആൾക്കാരൊക്കെ പറയണ പോലെ ബാംഗളൂർ വലിയ ഉണ്ടയൊന്നുമല്ല…ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മ്മടെ നാട് കയിഞ്ഞിട്ടേ ഉളളു ഇതൊക്കെ.. സുഹൃത്തിന്റെ ഇന്റ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി എന്റ്റ്രൻസ് എക്സാം സംബന്ധിച്ചുളള… Read more ““ബാങ്കളൂർ ഡയറി””

ഒരു മഴക്കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്..

മാട്ടൂൽ-മടക്കര പാലത്തിനു മേലെ ഇന്നലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഫ്രീക്കന്മാരെ കണ്ടില്ല…ചൂണ്ടക്കാരും സായാഹ്ന സവാരിക്കാരും എത്തിയില്ല…ഇന്നലെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു…മഴ പേടിയല്ല …ആർക്കും നനയാൻ താല്പര്യമില്ല….വർഷം തുടങ്ങി..ഇനി ഈ പാലം ശൂന്യമായിരിക്കണം.. “ഞാനൊന്നു കുളിക്കട്ടെ ..നീയും വിട്ടോളീ..” എന്ന് സാക്ഷാൽ മടക്കര… Read more “ഒരു മഴക്കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്..”

യാത്ര..

യാത്രകൾ എന്നും ആദ്യാവസാനമുള്ളതായിരുന്നു ..ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് കണക്കു കൂട്ടിയുള്ളത് ..!! ചില യാത്രകൾ അനുഭവങ്ങളായി മാറും .എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്രകൾ മിക്കവാറും കോളേജിലേക്കും തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു .കൃത്യമായി കണക്കു കൂട്ടിയുള്ള യാത്രകൾ ..രാവിലെ 3 ബസ്‌… Read more “യാത്ര..”

സദാചാരം അഥവാ കുത്തിക്കഴപ്പ്

എന്താണ് സദാചാരം ??                      ഇതൊരു തരം രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കഴപ്പാണ്… ഒരു “കിട്ടാത്ത മുന്തിരി”.കൂടുതലായും സദാചാര ഇടപെടലുകൾ (moral policing) കണ്ടു വരുന്നത് ചിലരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ കൈ കടത്തി കൊണ്ടാണ് ..തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നതും,… Read more “സദാചാരം അഥവാ കുത്തിക്കഴപ്പ്”